alam al-matāhif: museum studies in Saudi Arabia

Title: alam al-matāhif: museum studies in Saudi Arabia
Source document: Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 4 (Jaro 2014), pp. 24-33
Extent
24-33
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
In Saudi Arabia, museum studies ('alam al-matāhif, science of museums) are a pretty much young discipline as the first museums date back to the late seventies. At the time when Western countries were discussing about the development of existing museum studies and the advent of New Museology and most Arab countries had inherited the idea of a museum from Western settlers, Saudi Arabia was conceiving itself its primitive museum studies by mapping a museums' network assigned to display Saudi Arabian history and educate citizens. Therefore pre-Islamic and Islamic artefacts meet within these museums in which collections are significant elements. They are used to display specific Saudi museum narratives and convey specific meanings related to Islam and the figure of the founder of the Kingdom, King 'Abd al-'Aziz, Today, almost eighty regional and specialised museums and five hundreds private collections and museums are used to spread Saudi museum policy towards the Kingdom.
V Saudské Arábii je muzeologie do značné míry mladá disciplína, protože první muzea byla zakládána na konci sedmdesátých let. V době, kdy západní země diskutovaly o vývoji existující muzeologie a příchodu Nové muzeologie, většina arabských zemí zdědila muzejní myšlení od západních kolonizátorů. Saudská Arábie sama vytvářela primitivní muzeologii pomocí mapování muzejní sítě používané k zobrazení historie Saudské Arábie a vzdělávání občanů. Proto pre-islámské a islámské artefakty nacházející se v muzejních kolekcích, byly považovány za významné prvky. Používaly se k zobrazení specifických příběhů saudských muzeí a předávaly konkrétní významy vztahující se k islámu a postavě zakladatele království – krále 'Abd al-'Aziz. Téměř osmdesát regionálních a specializovaných muzeí a pět set soukromých muzeí a sbírek je dnes používáno k šíření politiky saudských muzeí vůči království.