Regional Museums in Russia: How to solve the accessibility problem? : museum network development strategy

Title: Regional Museums in Russia: How to solve the accessibility problem? : museum network development strategy
Source document: Museologica Brunensia. 2015, vol. 4, iss. 1, pp. 16-21
Extent
16-21
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
In modern Russia the development of new approaches to attracting the museum audience and studying the museum visitors, have become matters of crucial importance. The change in the society's attitude towards cultural heritage allows one not only preserve it as a particular valuable niche in the structural and functional system of the culture, but also to reveal its uniqueness and significance in terms of organizing historical and cultural environment of the region. Museum plays a particular role in the society's familiarization with its cultural heritage. We suggested a set of recommendations that would facilitate the access of the population to the cultural objects.
Rozvoj nových přístupů pro přilákání muzejního publika a studování muzejních návštěvníků se v moderním Rusku stávají záležitostmi se zásadním významem. Změna v postoji společnosti vůči kulturnímu dědictví umožňuje nejenom uchovat jej jako konkrétní cennou věc ve strukturálním a funkčním systému kultury, ale také odhalit jeho jedinečnost a význam, pokud jde o organizaci historického a kulturního prostředí v daném regionu. Muzeum hraje specifickou úlohu při seznamování společnosti s jejím kulturním dědictvím. Navrhli jsme soubor doporučení, které usnadní přístup obyvatel ke kulturním statkům.
References
[1] Astafieva, O. (2013). Regional‘naja kul'turnaja politika [Regional cultural policy]. In Chuvilova, I., & Shelegina, O. (Eds.), Novacii v muzejnom mire. Muzej kak kommunikacionny'j protocol. [Innovations in Museum Wold. Museum as a Communication Protocol. Collection of scientific articles]. (pp. 11-23). Novosibirsk, Russia: NGU.

[2] Chuvilova, I., & Shelegina, O. (Eds.). (2013). Novacii vmuzejnom mire. Muzej kak kommunikacionny'j protocol. [Innovations in Museum Wold. Museum as a Communication Protocol. Collection of scientific articles]. Novosibirsk, Russia: NGU.

[3] Falk, J. H. (2012). Identity and the Museum Visitor Experience. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.

[4] Kaulen, M., & Chuvilova, I., & Cherkaeva, O., & Shelegina, O. (2012). Studying the opinion of visitors: an historical analysis in Russia. ICOFOM Study Series, 41, 228-236.

[5] Kaulen, M., & Chuvilova, I., & Cherkaeva, O., & Efanova, O. (2013). Issledovanie muzejnoj auditorii: Metodicheskoe posobie [The study of the Museum audience: Methodical manual]. Moscow, Russia: Prospekt.

[6] Muzej i posetitel'. 1975-1978. [Museum and the visitor]. Vol. 1-3. Trudy NII kul‘tury [Proceedings of the Institute ofculture], 33, 43, 65. Moscow, Russia: NII kul‘tury.

[7] Silverman, L. H. (2010). The Social Work of Museums. London, UK: Routledge