Typologie hodnot u vysokošolských studentek

Variant title
Typology of values in university female students
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2005, vol. 53, iss. P9, pp. [87]-91
Extent
[87]-91
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
V tomto článku se zaměřujeme na odlišnosti v preferenci životních hodnot a na vymezení různých osobnostních typů u mladých žen. Tento příspěvek zpracovává část našeho pilotážního průzkumu. Výzkumný soubor obsahoval 49 vysokoškolských studentek psychologie. Použili jsme dotazník preference hodnot. Identifikovali jsme dva typy, které se liší opačnou preferencí hodnot odkazujících na druhé lidi (rodina, pomoc druhým, práce pro společné dobro) a hodnot zdůrazňujících vlastní já (prestiž, úspěch, pohodlný život). Pro oba typy je charakteristická preference hodnoty poznání.
We concentrate on differences in the rate of preferences of values and on delimitating of different personality types in young women in this article. A part of our pilot study is processed. The research sample consisted of 49 female university students of psychology. We used an inventory of value preference. We identified two types which differ in opposite preference of values referring to other people (family, helping others, working for common good) and values emphasizing the self (status, success, comfortable life). Preference of the value of knowledge was characteristic for both types.
Document