Význam významu pro psychologii

Title: Význam významu pro psychologii
Variant title:
  • The meaning of meaning for psychology
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2004, vol. 52, iss. P8, pp. [43]-50
Extent
[43]-50
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek je zaměřen na model reprezentační redeskripce Annette Karmiloff-Smithové v kontextu kognitivní vývojové psychologie a psychologických přístupů k významu. Na tomto modelu jsou založeny argumenty proti teoriím doménově obecného vývoje (jako u Piageta nebo Brunera). Je diskutována možná relevance tohoto přístupu pro sémiotický pojem sémioze.
The paper aims on the model of representational redescription by Annette Karmiloff-Smith in the context of cognitive developmental psychology and psychological approaches to meaning. Arguments against domain-general theories of development (like Piaget's or Bruner's) are based on this model. Possible relevance of the presented approach to semiotic concept of semiosis is discussed.