"Boj o mír" : mezinárodní události jako nástroj utváření oficiálního obrazu komunistického režimu v církevním tisku v Československu (1978–1953)

Title: "Boj o mír" : mezinárodní události jako nástroj utváření oficiálního obrazu komunistického režimu v církevním tisku v Československu (1978–1953)
Variant title:
  • "Fight for peace" : international events as a tool for forming the oficial image of the communist regime in the church press in Czechoslovakia (1948–1953)
Author: Marša, Jakub
Source document: Sacra. 2020, vol. 18, iss. 1, pp. 6-21
Extent
6-21
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The article is mapping the interpretation of major international events (for example, war in Korea or remilitarization of Germany) in the church press of the three largest churches (the Roman Catholic Church, the Czechoslovak Church and the Evangelical Church of Czech Brethren) in Czechoslovakia. The official press was subjected to censorship, but it created the image of socialism as the bearer of peace ideas. These ideas formed a space for mutual dialogue between christians and the ruling communist regime in Czechoslovakia. However, the method of using peaceful ideas also served as a tool for gaining influence among believers for the favor of communist regime. The comparison of the official press also allows for a search for any differences or similarities in the approach of the communist regime to each church. The article includes the years 1948–1953 (the founding period) with possible necessary overlaps.
References
[1] Český bratr, ročníky 24 (1948), 25 (1949), 26 (1950), 27 (1951), 28 (1952), 29 (1953).

[2] Český zápas, ročníky 31 (1948), 32 (1949), 33 (1950), 34 (1951), 35 (1952), 36 (1953).

[3] Katolické noviny, ročníky 1 (1949), 2 (1950), 3 (1951), 4 (1952), 5 (1953).

[4] Suslov, M. A. (2009). The Defence of Peace and the Struggle Against the Warmongers. In Marxist Internet Archive. Nalezeno [12.03.2020] na https://www.marxists.org/archive/suslov/1949/11/x01.htm

[5] Balík, S. & Hanuš, J. (2007). Katolická církev v Československu 1945-1989. Brno: CDK.

[6] Dvořák, T. (2018). 1948: Konec svobody v poválečném Československu. In L. Jan & kol. (Eds.), Osmičky: Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici (s. 239–262). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

[7] Jan, L. (2018). Předmluva. In L. Jan & kol. (Eds.), Osmičky: Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici (s. 5–8). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

[8] Jindra, M. (2010). Církev československá (husitská) v období komunistické totality. In T. Butta & Z. Kučera (Eds.), 90 let Církve československé husitské (s. 91–117). Praha: CČSH.

[9] Kaplan, K. (1993). Stát a církev v Československu v letech 1948-1953. Brno: Doplněk.

[10] Morée, P. C. A. & Piškula, J. (2015). "Nejpokrokovější církevní pracovník": Protestantské církve a Josef Lukl Hromádka v letech 1945–1969. Benešov: EMAN.

[11] Moulis, V., Valenta, J., & Vykoukal, J. P. (1991). Vznik, krize a rozpad sovětského bloku v Evropě 1944-1989. Ostrava: Amosium.

[12] Nešpor, Z. R. (2008). Ideologické nástroje ateizace české společnosti v letech 1948-1989. Církevní dějiny, 1(1), 36–63.

[13] Nešpor, Z. R. (2010). Století evangelických časopisů 1849-1948: Časopisy v dějinách "lidových" protestantských církví v Čechách a na Moravě. Praha: Kalich.

[14] Piškula, J. (2009). Státní úřad pro věci církevní 1949-1956: Ministerstvo pro kontrolu náboženského života v Československu. Církevní dějiny, 2(4), 65–73.

[15] Tomský, A. (2018). Rio Preisner – apokalyptický svědek a teoretik totalitarismu. In J. Hanuš (Ed.), Kritik moderního světa: Rio Preisner 1925-2007 (s. 131–143). Brno: CDK.

[16] Vachek, J. (2009). Nové pohledy na nedávné dějiny středovýchodní Evropy. Soudobé dějiny, 16(1), 197–201.