Historie jako literatura, literatura jako věda

Title: Historie jako literatura, literatura jako věda
Variant title:
  • History as literature, literature as science
Author: Marša, Vít
Source document: Sacra. 2018, vol. 16, iss. 2, pp. 47-52
Extent
47-52
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Narrativism is one of the greatest challenges of historiography. In his work, Hayden White pointed out the similarity between forms of discourses, techniques, and strategies of historical science and literature. Both historians and writers use the narratives to link historical facts together so any description is simultaneously an interpretation. Such narratives contain the implicit philosophy of history and can even be influenced ideologically – whether consciously or unconsciously. This polemic is focused on the applicability of this critique on the study of Hussitism in Czech historiography, on the limits of this critique, and on the possible use of narratives as a methodological approach.
References
[1] Ginzburg, C. (2012). Threads and Traces: True, False, Fictive. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press.

[2] Gorski, P. S. (2000). Historicizing the Secularization Debate: Church, State, and Society in Late Medieval and Early Modern Europe, ca. 1300 to 1700. American Sociological Review, 65(1), 138–167.

[3] Hanuš, J. & Nečasová, D. (2018). Pražské jaro a co bylo dál... Příběh Jaroslava K. In L. Jan et al., Osmičky: Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici (pp. 263–277). Brno: Masarykova univerzita.

[4] Horský, J. (2009). Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Praha: Argo.

[5] Kalivoda, R. (1961). Husitská ideologie. Praha: Československá akademie věd.

[6] Machovcová, M. & Machovec, M. (1960). Utopie blouznivců a sektářů. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

[7] Šmahel, F. (2008). Husitské Čechy: Struktury, procesy, ideje. Praha: Lidové noviny.

[8] White, H. (2010). Tropika diskursu: Kulturně kritické eseje. Praha: Karolinum.

[9] Weber, M. (1998). Základní sociologické pojmy. In id., Metodologie, sociologie a politika (pp. 135–171). Praha: Oikúmené.