Archeologický výzkum parkánové hradby v Lázeňské ulici v Chrudimi a jeho dopad na poznání halštatského osídlení regionu

Title: Archeologický výzkum parkánové hradby v Lázeňské ulici v Chrudimi a jeho dopad na poznání halštatského osídlení regionu
Variant title:
  • Archaeological research into the wall of the outer bailey in Lázeňská Street, Chrudim and its contribution to the information about the early Iron Age in the region
  • Die archäologische Untersuchung einer Zwingermauer in der Lázeňská-Str. in Chrudim und die dadurch gewonnenen Erkenntnisse über die hallstattzeitliche Besiedelung der Region
Source document: Novák, Miroslav. Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 2. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 109-116
Extent
109-116
Type
Chapter
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Článek se zabývá vyhodnocením výsledků záchranného archeologického výzkumu v Chrudimi – Lázeňské ulici roku 2009, který přinesl důležité poznatky o fortifikaci předpokládaného hradiště z mladší doby halštatské. Výzkum dále rozšířil dosud málo publikovanou pramennou základnu halštatské sídlištní keramiky.
This article assesses the results of rescue research carried out in Lázeňská Street, Chrudim, in 2009 that revealed important information about the fortification of a presumed fortified settlement from the late Hallstatt Age. In addition, the research has expanded the source base of Hallstatt ceramics, only a small proportion of which has been published.
References
[1] Česká geologická služba 18. 6. 2011: http:mapy.geology.cz/website/geoinfo/.

[2] FROLÍK, J., 1984: Archeologické nálezy. Chrudimsko ( k–t). Chrudim.

[3] FROLÍK, J., 2000: Pravěká Chrudim. Chrudim.

[4] MUSIL, J., 2009: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na základě smlouvy č. 4/09 na lokalitě Chrudim, Lázeňská ul., akce: Parkánová hradební zeď v ulici Lázeňská, Chrudim IV – odborný posudek stavebně technického stavu. Rukopis nálezové zprávy uložený v Regionálním muzeu v Chrudimi.

[5] NOVÁK, M., 2005: Halštatský soubor z Jaroměře – Na Cihelnách, Zpravodaj Muzea východních Čech v Hradci Králové 31, 208–211.

[6] NOVÁK, M., 2010: Pravěké osídlení Chrudimi – Hradební ulice, Chrudimský vlastivědný sborník 14, 29–68.

[7] VOKOLEK, V., 1966: Pohřebiště a sídliště lidu popelnicových polí v Třebešově. Hradec Králové.

[8] VOKOLEK, V., 1987: Slezskoplatěnický objekt z Jaroměře, Archeologické rozhledy XXXIX, 570–573.

[9] VOKOLEK, V., 1987a: Pozdně halštatské sídliště v Hololavech, Archeologické rozhledy XXXIX, 507– 516.

[10] VOKOLEK, V., 1992: Sídliště z pozdní doby halštatské a hradištní v Češově, Archeologické rozhledy XLIV, 540–547.

[11] VOKOLEK, V., 1999: Východočeská halštatská pohřebiště. Pardubice.

[12] VOKOLEK, V., 1999a: Chrudim – Filištínská, nálezová zpráva, č. j. 819/99. Rukopis uložený v archivu archeologického oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové.

[13] Výzkumný ústav půd a meliorací 18. 6. 2011: http:ms.sowac-gis.cz/mapserv/php/maps.php