[Válek, Vlastimil. K specifičnosti memoárové literatury]

Title: [Válek, Vlastimil. K specifičnosti memoárové literatury]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 136-138
Extent
136-138
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Válek, Vlastimil. K specifičnosti memoárové literatury. 1. vyd. Brno : Univerzita J.E. Purkyně, 1984. 160 s. Spisy filozof. fakulty Univ. J. E. Purkyně v Brně = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis - Facultas philosophica; Sv. 254.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.