Doba hradištní bez hradišť? : úvaha nad strukturou, chronologií a terminologií raně středověkých fortifikací v Čechách

Title: Doba hradištní bez hradišť? : úvaha nad strukturou, chronologií a terminologií raně středověkých fortifikací v Čechách
Variant title:
  • Burgwallzeit ohne Burgwälle? : Überlegungen zur Struktur, Chronologie und Terminologie frühmittelalterlicher Befestigungen in Böhmen
Source document: Lutovský, Michal. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. Dresler, Petr (Editor); Měřínský, Zdeněk (Editor). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 5-9
Extent
5-9
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Článek je diskuzním příspěvkem o počátku raně středověkých hradišť v Čechách a o vazbě tohoto jevu na chronologickou terminologii. Autor se domnívá, že začátek budování jednoduše opevněných sídel se kryje s počátkem slovanského osídlení, stavba mohutných hradeb i rozlehlých hradišť s plochou desítek hektarů se týká až 2. poloviny 9. století.