Hrnčířská dílna v 15.–16. století – výroba kamnářských kachlů a dalších prvků středověkých kamen

Title: Hrnčířská dílna v 15.–16. století – výroba kamnářských kachlů a dalších prvků středověkých kamen
Variant title:
  • Workshop in the 15th–16th centuries: production of stove tiles and further elements of mediaeval stoves
  • Töpferwerkstätten im 15.–16. Jhdt. – Produktion von Töpferkacheln und weiterer Elemente mittelalterlicher Öfen
Author: Vlach, Jiří
Source document: Vlach, Jiří. Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. Měřínský, Zdeněk (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 75-82
Extent
75-82
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Příspěvek, založený na praktických zkušenostech s výrobou kamnových kachlů, keramickou tvorbou a výrobou vůbec, shrnuje poznatky z vlastní kachlové produkce, které se v rámci možností snaží aplikovat na kamnářství pozdního středověku a raného novověku.
This contribution is based on extensive practical experience with the manufacture of stove tiles, with special regard to period work procedures and possibilities. It summarises the state of our knowledge of tile production and applies it, within its intrinsic limits, to stove production in the late Middle Ages and the early modern age.