Fortifikační význam vnějších náspů středověkých opevnění

Title: Fortifikační význam vnějších náspů středověkých opevnění
Variant title:
  • The importance of the external bulwark in mediaeval fortifications
  • Die Festungsbedeutung der Außenerdwälle mittelalterlicher Befestigungen
Author: Unger, Josef
Source document: Unger, Josef. Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. Měřínský, Zdeněk (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 61-67
Extent
61-67
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Na některých kresebných rekonstrukcích podoby středověkých opevnění se na náspu vzniklém navršením zeminy na vnější stranu příkopu objevují opevňovací prvky v podobě palisády. Existence těchto prvků není spolehlivě doložena ani archeologickými či jinými prameny.
In some drawn reconstructions of mediaeval fortifications, the bulwark created by the accumulation of earth on the outer side of a moat features fortifying elements in the shape of a palisade. The existence of these elements has yet to be reliably documented by archaeological sources, or any other.