Stavební podoba jádra hradu Skály

Title: Stavební podoba jádra hradu Skály
Variant title:
  • Construction type of the core of Skály Castle
  • Die bauliche Form der Kernburg von Burg Skály
Source document: Belcredi, Ludvík. Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. Měřínský, Zdeněk (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 6-38
Extent
6-38
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Archeologický výzkum hradu Skály, pocházejícího z let 1384 až 1440. Typologicky ho nelze zařadit do žádné přihrádky, neboť jeho obvod tvoří ze tří stran skalní bloky. Mohutnou, téměř 3 m silnou zdí je rozdělen na dvě části. Dosud byl ukončen výzkum horní části, kde byly odkryty pozůstatky tří kamenných budov a jedné se srubovou konstrukcí, pocházející však až z pozdějšího období. Díky zachování trámových lůžek a dalších indicií bylo možné rekonstruovat stavební podobu jednotlivých budov, které byly ztotožněny s dvoupatrovým palácem, u něhož byla na skále situována věž s prevetem, s patrovým purkrabstvím a stavbou kontrolující přístup na hradby. Byla zjištěna řada stavebních detailů a nalezeno velké množství archeologických nálezů. Odkryta byla též cisterna a mimo hlavního vstupu i zadní branka vedoucí z paláce do skalní průrvy, která byla opatřena brankou i na vnější straně.
Archaeological research into Skály Castle, dated to 1384–1440. In terms of typology, the castle is difficult to classify since three sides of its perimeter consist of blocks of rock. A mighty wall, almost 3 metres thick, divides the castle into two parts. Research into the upper section is now complete; it has revealed the remains of three stone buildings and one more recent log construction. Thanks to the preservation of beam beds and further evidence it was possible to reconstruct the appearance of the individual buildings. They have been identified as a two-floor palace with a tower including a privy on a rock next to it, a single-floor burgrave's office and a construction guarding access to the castle walls. A number of construction details and archaeological finds have come to light, including a water tank and a back gate leading from the palace to a rocky gap, provided with another gate on the outer side.