Увод

Title: Увод
Source document: Krejčová, Elena. Příručka pro výuku bulharské stylistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 7-19
Extent
7-19
Type
Chapter
Language
Bulgarian
Note
Obsahuje: Национален език. Разновидности на националния език -- Функционални стилове. Обща характеристика -- Стилистика -- Комуникативният акт и текстът -- Упражнения
Rights access
open access
License: Not specified license