Obsah - Содержание

Title: Obsah - Содержание
Source document: Syntactica slavica : vybrané práce ze slovanské skladby. Bauerová, Marta (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1972, pp. 468-471
Extent
468-471
Type
Table of Contents
Language
Czech
Russian
Rights access
open access
License: N/A