Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana

Title: Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana
Publisher
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Published: 2001-present
Description
Edice konferenčních sborníků vydávaná Ústavem archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno.
Series of conference proceedings published by the Institute of Archaeology and Museology of Masaryk University, Brno.
Topic