Svět médií na křižovatkách literatury, kultury i politiky

Title: Svět médií na křižovatkách literatury, kultury i politiky
Source document: Slavica litteraria. 2008, vol. 11, iss. 2, pp. [73]-78
Extent
[73]-78
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Autor se ve svém materiálu zamýšlí nad několika publikacemi zabývajícími se světem médií. Z tohoto východiska pátrá po tom, jak média v dnešní době ovlivňují život člověka, zejména, jak - pozitivně či negativně - formují jeho duševní a duchovní vývoj. Podkladem jsou mu závěry různých textů teoretických či zaměřených na pedagogický proces, zabývajících se médii orientovanými do zemí na východ od hranic Evropské unie nebo působícími v rámci omezených regionů. Na závěr klade otázky, zda média v současné době nezabírají prostor vyhrazený v životě člověka tvorbě umělecké nebo lidové a zda dokáží vyvážit lidské potřeby duchovní.
The author reflects in his material upon a few publications dealing with the world of media. From this point of view, he hunts for the way the contemporary media influence the human life, and, above all, how - positively or negatively - form his/her mental and spiritual developments. For him the basic importance is represented by the conclusions of various theoretical texts or the texts focused on educational process, the texts concerning on the media oriented on the countries East of the EU border or acting in the framework of limited regions. In the conclusion, he asks the questions concerning the problem if the media nowadays do not occupy the space reserved in human life for the creation of art or folk art and if the media manage to balance human spiritual needs.