Summary

Title: Summary
Author: Hroch, Jaroslav
Source document: Hroch, Jaroslav. Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. 2. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 2003, pp. 188-196
Extent
188-196
Type
Summary
Language
English
Rights access
open access
License: N/A