Vzajemni ali skupni slovanski jezik, kakor ga je oblikoval Matija Majar Ziljski

Title: Vzajemni ali skupni slovanski jezik, kakor ga je oblikoval Matija Majar Ziljski
Author: Dolgan, Milan
Source document: Dolgan, Milan. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca. IV, (Příspěvky přednesené na IV. balkanickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994). Dorovský, Ivan (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, pp. 69-75
Extent
69-75
Type
Article
Language
Slovenian
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license