O hlubinném filozofickém poznání v Ortegovĕ studii Meditace o Quijotovi z komparativního hlediska

Title: O hlubinném filozofickém poznání v Ortegovĕ studii Meditace o Quijotovi z komparativního hlediska
Variant title:
  • On the deep philosophical knowledge in the study meditations on Quixote of José Ortega y Gasset in comparabilness
Author: Ivanova, Dimana
Source document: Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. [163]-172
Extent
[163]-172
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Text se pokouší interpretovat z komparativního hlediska koncepce hlubinného filosofického poznání ve studii španělského filosofa Josého Ortegy y Gasseta Meditace o Quijotovi. Interpretace filosofického poznání hledáme prostřednictvím metafory lesa, která se objevuje jako metafora hlubinného poznání v textu J. Ortegy y Gasseta. Metafora lesa se objevuje i ve filosofické knize Ernsta Jüngra Chůze lesem. Snažíme se vysvětlit rozdíly a shody v jejím použití u obou filosofických studií. Příspěvek se dále věnuje také interpretaci koncepce románového žánru a vztahům mezi čtenářem, hrdinou a autorem v tomto žánru. K závěrům se dostávám porovnáním koncepcí José Ortegy y Gasseta a Michaila Michajloviče Bachtina a na základě interpretace zmíněných studií obou autorů.
The text is trying to interprete the conception of the deep philosophical knowledge of the Spanish philosopher Jose Ortega y Gasset in his study Meditations on Quixote in comparableness. The text explains the deep philosophical knowledge through the explanation of metaphor, such as metaphor of the forest, one of the most important metaphors of the knowledge. This metaphor could be found also in the study of Ernst Jünger The Forest passage and in this text are seen the similarities and differencies between the conceptions of the metaphor in both philosophical studies. The text ex¬plores the conception of the novel as a genre and the relationships between the author of the novel, its protagonists and the reader. The conclusive conceptions are done as a result of a comparison between the theories of the novel of J. Ortega y Gasset and Michail M. Bachtin among others.
References
[1] ALIGHIERI, Dante: De vulgari eloquentia. Praha: Oikoymenh, 2004.

[2] BACHTIN, M. M.: Problémy poetiky románu. Bratislava: Slovenský spisovatel', 1973.

[3] BURKE, Peter: Narodnata kultura v zorata na moderna Evropa. Sofia: Kralica Mab, 1997.

[4] HODROVÁ, Daniela: Hledání románu. Praha: Československý spisovatel, 1989.

[5] JÜNGER, Ernst: Chůze lesem. Praha: Oikoymenh, 1994.

[6] ORTEGA Y GASSET, José: Úkol naší doby. Praha: Mladá fronta, 1969.

[7] ORTEGA Y GASSET, José: Meditace o Quijotovi. Brno: Host, 2007.