Teorie světové literatury na XXII. kongresu ICLA/ AILC v Macau

Title: Teorie světové literatury na XXII. kongresu ICLA/ AILC v Macau
Variant title:
  • Theory of literature world at XXII Congres ICLA/AILC in Macau
Source document: Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 99-108
Extent
99-108
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie analyzuje průběh a výsledky XXII. kongresu ICLA/AILC realizovaného pod názvem Literature of the World and the Future Comparative Literatury ve dnech 29. 7. – 2. 8. 2019 ve východoasijském Macau. Kongres potvrdil ústup od amerického konceptu světové literatury vnímané jako zážitkový způsob čtení realizovaný formou překladu. Pojem "literatura světa" byl více frekventován než tradiční pojem světová literatura (H. Saussy), implikující větší homogenitu a standardizovanost kánonu velkých děl, zatímco termín "literatura světa" vystupuje méně elitářsky. Zaměření na vztahy a procesy v podobě "sítí" a "map" relativizuje dosavadní modely světové literatury a vytváří předpoklady pro její nové studium. Názor, že na (světovou) literaturu není možné se dívat jen z jednoho kulturního či teoretického pohledu, prolínal nejen kongresová jednání, ale i česko-slovenské číslo časopisu World Literature Studies s názvem Image of remot countries in the literatures of Central and Eastern Europe.
The study is an analysis of the procedure and results of the XXII. Congress of the ICLA/AILC Literature of the World and the Future of Comparative Literature which took place between July 29 and August 2, 2019 in the East Asian Macau. Instead of a more traditional concept of "world literature" (H. Saussy), which implies a greater homogeneity and standardisation of the canon of great works, the concept of "literature of the world", considered as less elitist, was more frequently used in both lectures, workshops as well as informal talks among the participants. The emphasis on relations and processes in the form of "networks" and "maps" has a relativizing effect on the existing models of world literature, creating conditions for its study. The idea that the (world) literature cannot be approached only from one cultural or theoretical point of view permeated not only the discussions at the congress, but also the joint Czecho-Slovak issue of the journal World Literature Studies entitled The Image of Remote Countries in the Literatures of Central and Eastern Europe.
Note
Tento článek je upravenou a doplněnou verzí studie Literature of the World and the Future of Comparative Literature of Perspective XXII Congres ICLA/AILC publikované ve World Literature Studies 11, 2019, č. 4.