Josef Dobrovský jako hungarista a ugrofinista

Title: Josef Dobrovský jako hungarista a ugrofinista
Source document: Pražák, Richard. Josef Dobrovský als Hungarist und Finno-Ugrist. Najdeková, M. (Translator); Krajná, Jaroslava (Translator). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1967, pp. 161-165
Extent
161-165
Type
Summary
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A