Komiksové zpracování českého národního obrození (problém Václav Hanka)

Title: Komiksové zpracování českého národního obrození (problém Václav Hanka)
Author: Niklesová, Eva
Source document: Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. [69]-77
Extent
[69]-77
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie zkoumá komiksovou knihu Šifra mistra Hanky a podíl dokumentární složky a fikce v příběhu v ní prezentovaném. Zaměřuje se na role Václava Hanky a Josefa Dobrovského jako postav v tomto příběhu. Dále se diskutuje edukační využitelnost textu, jenž mísí faktické a dokumentární informace s mystifikací a fikcí.
The paper explores the comic book Šifra mistra Hanky [The Master Hanka Code], with special attention to the proportional representation of documentary component and fiction in its story line. It is focused on the roles played by the story's two protagonists, Vaclav Hanka and Josef Dobrovský. Furthermore the paper examines the educational usability of the text which mingles factual and documentary information with mystification and fiction.