Bártová, Jindřiška

Name variants:

Bártová, Jindřiška (preferred)
Content type
Displaying 1 - 7 of 7.

Article
Bártová, Jindřiška. Brněnská kompoziční tvorba a její reflexe v šedesátých letech : (hommage à Jiří Fukač). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2003-2005, vol. 52-54, iss. H38-40, pp. 69–77.

Article
Bártová, Jindřiška. Činnost sdružení Camerata Brno v závěrečné fázi jeho existence. Musicologica Brunensia. 2010, vol. 45, iss. 1-2, pp. 29–36.

Article
Bártová, Jindřiška. Interpret Janáčkova sborového díla Josef Veselka a genealogická sonda do problematiky vztahu Veselka - Janáček. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 39–46.

Article

Article
Bártová, Jindřiška. Některá specifika brněnského hudebního života ve 2. polovině 20. století aneb existovala brněnská kompoziční škola?. Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 1, pp. 15–22.

Article
Bártová, Jindřiška. Teorie a dějiny hudby na JAMU v prvních letech její existence. Musicologica Brunensia. 2009, vol. 44, iss. 1-2, pp. 17–24.

Article
Drozd, David; Spurná, Helena; Bártová, Jindřiška; Flašar, Martin; Drábek, Pavel; Zahrádka, Jiří; Částková, Patricie; Kovaříková, Hana; Hložková, Hana. Zich's Guilt – reactions to the concert performance of extracts. Theatralia. 2018, vol. 21, iss. 2, pp. 223–235.