Bauer, Jaroslav

Name variants:

Bauer, Jaroslav (preferred)
Бауэр, Ярослав
Content type
Displaying 1 - 25 of 58.

Article
Bauer, Jaroslav. [Birnbaum, Henrik. Untersuchungen zu den Zukunfteumschreibungen mit dem Infinitiv im Altkirchenslavischen: ein Beitrag zur historischen Verbalsystem des Slavischen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 150–152.

Article
Bauer, Jaroslav. [Bräuer, Herbert. Untersuchungen zum Konjunktiv im Altkirchenslavischen und im Altrussischen. Teil I. Die Final- und abhängigen Heischesätze]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 123–127.

Article
Krystýnek, Jiří. České překlady z polské literatury v letech 1914-1930. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 79–96.

Article
Bauer, Jaroslav. K otázce významů a funkcí spojek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 27–36.

Article
Bauer, Jaroslav. K vývoji polských obsahových vět. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 71–80.

Chapter
Bauer, Jaroslav. K zásadám sestavování syntaktického dotazníku pro slovanský jazykový atlas. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 421–423.

Chapter
Bauer, Jaroslav. Ke vztahu mezi vývojem souvětí a vývojem myšlení. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 293–295.

Article
Bauer, Jaroslav. [Klemensiewicz, Z.; Lehr-Spłaiviński, T.; Urbańczyk, S. Gramatyka historyczna języka polskiego]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, vol. 7, iss. A6, pp. 135–139.

Article
Bauer, Jaroslav. [Klemensiewicz, Zenon; Pisarkowa, Krystyna; Konieczna-Twardzikowa, Jadwiga. Zapomniane konstrukcje składni staropolskiej: wybór przykładów]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 147–148.

Chapter
Bauer, Jaroslav. Konference o historickosrovnávacím studiu slovanské syntaxe a o studiu skladby nářeční v Brně 17.-21.IV.1962. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 7–12.

Chapter
Bauer, Jaroslav. Konstitutivní a fakultativní prvky větných schémat. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 164–165.

Article
Bauer, Jaroslav. Mezinárodní syntaktická konference v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 211.

Article
Bauer, Jaroslav. Mezinárodní syntaktické symposium v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 216–219.

Article
Bauer, Jaroslav. [Müller, Gertraud; Frings, Theodor. Die Entstehung der deutschen daß-Sätze]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 203–204.

Article
Bauer, Jaroslav. Několik poznámek o pojmech slovní spojení, větná dvojice a syntagma. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1952, vol. 1, iss. A1, pp. 26–57.

Article
Bauer, Jaroslav. [Nieminen, Eino. Beiträge zur altpolnischen Syntax]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 119–129.

Article
Bauer, Jaroslav. Nové edice starých lužickosrbských textů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 176–177.

Chapter
Bauer, Jaroslav. Obecné, metodologické a programové články. In: Bauer, Jaroslav. Syntactica slavica : vybrané práce ze slovanské skladby. 1972, pp. 9–104.

Chapter
Bauer, Jaroslav. Oprava tiskových chyb. In: Bauer, Jaroslav. Syntactica slavica : vybrané práce ze slovanské skladby. 1972, pp. .

Article
Bauer, Jaroslav. Podíl citoslovcí na vzniku českých spojek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 21–28.

Article
Krystýnek, Jiří. Polské vlivy v české historické próze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 55–79.

Chapter
Bauer, Jaroslav. Poznámky k diskusi o souvětí. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 280–284.

Article
Bauer, Jaroslav. [Prinoški k serbskemu rěčespytej. Red. H. Fasske a R. Lötzsch]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 177–179.

Article
Bauer, Jaroslav. Připravovaná vědecká konference. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 160–161.