Benyovszky, Krisztián

Name variants:

Benyovszky, Krisztián (preferred)
Benyovszky, Kristián
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Chapter
Benyovszky, Krisztián. "Existuje postmoderna?" : maďarsko-slovensko-české reflexie. In: Postmodernismus : smysl, funkce a výklad : (jazyk, literatura, kultura, politika). 2012, pp. 13–22.

Article

Chapter
Benyovszky, Krisztián. Preklad ako po(d)klad k reinterpretácii originálu. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, pp. 99–102.

Chapter
Benyovszky, Krisztián. Slováci ako sluhovia Pána temnôt. In: Slovensko mimo Slovensko = Slovensko mimo Slovenska. 2008, pp. 5–12.

Chapter
Benyovszky, Krisztián. Stredoeurópske výrazové konfrontácie : aktualita porovnávacej stylistiky - montáž a epilog. In: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : (meziliterárnost a areál). 2003, pp. 158–163.

Chapter
Benyovszky, Krisztián. Vzťah textu a metatextu v prácach F. Miku: prípad eseje Česko-slovenský rámec príspevku. In: Třináct let po = Trinásť rokov po. 2006, pp. 17–25.