Boček, Pavel

Name variants:

Boček, Pavel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 30.

Article
Boček, Pavel. Der Metropolit Kiprian zwischen Vilnius und Moskau an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert. Studia historica Brunensia. 2019, vol. 66, iss. 2, pp. 63–79.

Article
Boček, Pavel. [Farrugia, Edward G.; Ambros, Pavel, ed. Encyklopedický slovník křesťanského Východu]. Religio. 2011, vol. 19, iss. 2, pp. 264–266.

Chapter
Boček, Pavel. Heretické hnutí židovstvujuščich. In: Boček, Pavel. Stát a církev v Rusku na přelomu XV. a XVI. století. 1995, pp. 7–24.

Article
Boček, Pavel. Iosif Volocký – ideolog pravoslavného ruského státu. Studia historica Brunensia. 2016, vol. 63, iss. 1, pp. 5–21.

Article
Boček, Pavel. Jermolaj Jerazm - reformátor ruské společnosti XVI. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1989-1990, vol. 38-39, iss. C36-37, pp. 129–145.

Chapter
Boček, Pavel. Josif Sanin Volockij, mnich Filofej a metropolita Daniil. In: Boček, Pavel. Stát a církev v Rusku na přelomu XV. a XVI. století. 1995, pp. 25–49.

Article
Boček, Pavel. Ke vzniku samostatné litevské metropolie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2006, vol. 55, iss. C53, pp. 51–71.

Article
Boček, Pavel. K otázce byzantského dědictví ve východní Evropě ve 14. a 15. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2008, vol. 57, iss. C55, pp. 5–19.

Article
Boček, Pavel. K počátkům morální a politické obrody ruských knížectví ve XIII. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1995, vol. 44, iss. C42, pp. 13–24.

Article
Boček, Pavel. K podobě ruského panovnického titulu na přelomu 15. a 16. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2001, vol. 50, iss. C48, pp. 99–117.

Article
Boček, Pavel. K příčinám a koncepci reformních plánů Ivana S. Peresvetova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1996, vol. 45, iss. C43, pp. 73–84.

Article
Boček, Pavel. Kyjevský metropolita vší Rusi v první polovině XIV. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2000, vol. 49, iss. C47, pp. 133–158.

Chapter
Boček, Pavel. Maxim Grek. In: Boček, Pavel. Stát a církev v Rusku na přelomu XV. a XVI. století. 1995, pp. 83–104.

Article
Boček, Pavel. Mírotvorné působení ruské církve ve 14. století. Studia historica Brunensia. 2013, vol. 60, iss. 1-2, pp. 93–100.

Article
Boček, Pavel. Několik poznámek k vývoji vztahů světské a duchovní moci v Rusku ve 14. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1983, vol. 32, iss. C30, pp. 121–129.

Chapter
Boček, Pavel. Nil Sorskij. In: Boček, Pavel. Stát a církev v Rusku na přelomu XV. a XVI. století. 1995, pp. 50–60.

Article
Boček, Pavel. Pravda a její význam v myšlenkách Ivana Semjonoviče Peresvetova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1997, vol. 46, iss. C44, pp. 83–94.

Article
Boček, Pavel. Pravoslavný gosudar vší Rusi, Sofie Paleologovna a byzantské dědictví. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 361–371.

Chapter
Boček, Pavel. Résumé. In: Boček, Pavel. Stát a církev v Rusku na přelomu XV. a XVI. století. 1995, pp. 122–129.

Article
Boček, Pavel; Hanuš, Jiří. Rudolf Holinka: historik klidného, racionálního úsudku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, vol. 54, iss. C52, pp. 149–169.

Article
Boček, Pavel. Rus na cestě k ruskému pravoslaví. Studia historica Brunensia. 2011, vol. 58, iss. 1, pp. 3–9.

Article
Boček, Pavel. Stát a církev v Rusku v polovině XIV. století : metropolita Makarij a jeho společenskopolitické názory. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1992, vol. 41, iss. C39, pp. 31–41.

Chapter
Boček, Pavel. Seznam použité literatury a pramenů. In: Boček, Pavel. Stát a církev v Rusku na přelomu XV. a XVI. století. 1995, pp. 112–121.

Article
Boček, Pavel. Kdy skončilo tatarské jho na Rusi?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, vol. 54, iss. C52, pp. 73–82.