Borovský, Tomáš

Name variants:

Borovský, Tomáš (preferred)
Content type
Displaying 1 - 19 of 19.

Chapter
Kolektiv autorů. Dějiny dějepisectví. In: Borovský, Tomáš. , Fasora, Lukáš. , Chocholáč, Bronislav. , Malý, Tomáš. , Nečasová, Denisa. , Němec, Jiří. , Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 2. díl. 2014, pp. 74–84.

Chapter
Borovský, Tomáš. František Hrubý (1897–1943) : průkopník hospodářských a sociálních dějin. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 52–53.

Article
Borovský, Tomáš. "Zu der ere gots und meiner sele zu selikeit" : odkazy brněnských měšťanů církevním institucím v letech 1410-1530. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1999, vol. 48, iss. C46, pp. 79–96.

Chapter
Borovský, Tomáš; Němec, Jiří. Historický ústav. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 113–123.

Chapter
Borovský, Tomáš. Jan Janák (1932–2008) : nenápadný půvab dějin správy. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 62–63.

Chapter
Borovský, Tomáš. Jaroslav Kudrna (1926–1996) : na rozlehlém poli dějin a historického myšlení. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 56–57.

Chapter
Borovský, Tomáš. Jaroslav Marek (1926–2011) : strážce kontinuity. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 57–58.

Chapter
Borovský, Tomáš. Jaroslav Mezník (1928–2008) : od středověkého města k Chartě 77. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 59–60.

Chapter
Borovský, Tomáš. Jiří Malíř (1949) : rodem Valach, rozhledem Evropan, profesí historik. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 64–65.

Chapter
Borovský, Tomáš. Josef Macůrek (1901–1992) : nemo ultra posse tenetur. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 54–55.

Chapter
Borovský, Tomáš. Josef Válka (1929–2017) : hospodářská základna, kulturní jednota. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 60–62.

Article
Antonín, Robert; Borovský, Tomáš; Malaťák, Demeter. Královský itinerář a královské slavnosti středověké Moravy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2007, vol. 56, iss. C54, pp. 99–120.

Chapter
Borovský, Tomáš. Rudolf Holinka (1899–1953) : "Nechci podceňovat metodu, ale bráním znalost faktů". In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 53–54.

Chapter
Borovský, Tomáš. Rudolf Urbánek (1877–1962) : "Mé místo je jinde". In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 51–52.

Chapter
Kolektiv autorů. Stručný nárys dějin dějepisectví. In: Borovský, Tomáš. , Fasora, Lukáš. , Chocholáč, Bronislav. , Malý, Tomáš. , Nečasová, Denisa. , Němec, Jiří. , Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 2. díl. 2014, pp. 85–114.

Book
Borovský, Tomáš; Fasora, Lukáš; Chocholáč, Bronislav; Malý, Tomáš; Nečasová, Denisa; Němec, Jiří; Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 2. díl. 2014

Chapter
Borovský, Tomáš; Němec, Jiří. Úvodem. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 7.

Article
Borovský, Tomáš. Venkovské statky kutnohorských měšťanů v předhusitském období. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, vol. 47, iss. C45, pp. 65–78.