Březinová, Helena

Name variants:

Březinová, Helena (preferred)
Content type
Displaying 1 - 23 of 23.

Chapter
Březinová, Helena. Dějiny bádání o historickém vývoji textilní výroby. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, pp. 8–9.

Article
Březinová, Helena. Helena Kadečková (14 August 1932 – 30 June 2018). Theatralia. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 137–140.

Chapter
Březinová, Helena. Importované textilní výrobky. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, pp. 96–98.

Article
Bravermanová, Milena; Březinová, Helena; Voda, Petr. Nová rekonstrukce pohřebního oděvu Rudolfa I. (IV.) Habsburského, zvaného Kaše. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 1, pp. 459–475.

Chapter
Březinová, Helena. Obrazová příloha. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, pp. 139–167.

Chapter
Březinová, Helena. Obsah. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, pp. 5–6.

Article
Březinová, Helena; Selmi Wallisová, Michaela. Odpadní vrstvy a objekty jako pramen poznání stratifikace středověké společnosti – výpověď mocného smetištního souvrství z Nového Města pražského. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 1, pp. 179–191.

Chapter
Březinová, Helena. Prameny a literatura. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, pp. 107–114.

Chapter
Březinová, Helena. Přehled pramenů. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, pp. 10–18.

Chapter
Březinová, Helena. Rozbor textilních fragmentů z meče a šavle z pohřebiště Olomouc – Nemilany. In: Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany : katalog. 2014, pp. 191–197.

Chapter
Březinová, Helena. Seznam vyobrazení. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, pp. 115–118.

Chapter
Březinová, Helena. Slovník základních pojmů z textilní terminologie. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, pp. 105–106.

Chapter
Březinová, Helena. Soupis archeologických nálezů dokládajících textilní výrobu na území Čech, Moravy a Slezska. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, pp. 19–61.

Article
Bravermanová, Milena; Březinová, Helena; Hlaváček, Petr. Soubor renesančních bot ze studny u kostela Všech svatých na Pražském hradě. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 471–492.

Chapter
Březinová, Helena. Srovnání raně středověké a vrcholně středověké textilní produkce v českých zemích. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, pp. 99–101.

Chapter
Březinová, Helena. Summary : Textile manufacture in the Czech Lands in the 13th-15th centuries: understanding textile production on the basis of archaeological finds. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, pp. 119–138.

Chapter
Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, pp. 62–95.

Article
Bravermanová, Milena; Březinová, Helena. Textilie z hrobu biskupa Jana II. († 1236) z katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 643–652.

Article
Bravermanová, Milena; Březinová, Helena; Bureš Víchová, Jana. Textilie z tumby sv. Václava. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 293–327.

Article
Bravermanová, Milena; Březinová, Helena. Tkanice z pohřebních šatů jedné z českých královen zhotovená technikou tkaní na destičkách. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 299–313.

Chapter
Březinová, Helena. Úvod. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, pp. 7.

Chapter
Březinová, Helena. Závěrečné shrnutí. In: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 2007, pp. 102–104.