Bronec, Jiří

Name variants:

Bronec, Jiří (preferred)
Бронец, Иржи
Content type
Displaying 1 - 25 of 114.

Article
Kudrna, Jaroslav. A propos de centrains problèmes concernant la réception de la politique d'Aristote au 13ème siècle. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, vol. 9, iss. E5, pp. 105–114.

Article
Setinský, Jiří. Agrární kapitál v Československu a krize let 1929-1933. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, vol. 11, iss. G6, pp. 123–133.

Article
Sedlák, Jiří. Analýza psychologických publikací z oblasti kádrové a personální práce za léta 1949-1971. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1976, vol. 25, iss. I11, pp. 61–66.

Chapter
Bronec, Jiří. Angličtí a američtí metodikové. In: Bronec, Jiří. O lexiku cizích jazyků v minulosti : [lingvodidaktická studie]. 1988, pp. 52–58.

Article
Flodr, Miroslav. České knihovny doby feudální : (k problémům jejich studia). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, vol. 11, iss. C9, pp. 67–78.

Article
Racek, Jan. Collezione di monodie italiane primarie alla Biblioteca universitaria di Praga : (contributo alla storia della monodia italiana in Boemia). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, vol. 7, iss. F2, pp. 5–38.

Article
Hrubý, Jiří. Der kosmische Kreislauf des Wassers in der bildenden Kunst des sumerisch-akkadischen Kulturkreises. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 88–101.

Article
Hošek, Radislav. Deux épigrammes du poète Bianor. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1962, vol. 11, iss. E7, pp. 53–56.

Article
Kalousek, František. Die grossmährische Burgwallstadt Břeclav-Pohansko. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, vol. 9, iss. E5, pp. 5–22.

Article
Bartoš, Jaromír. Die kausale Deutung im alltäglichen Denken und ihre Beziehung zu der Praxis. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, vol. 10, iss. G5, pp. 91–102.

Article
Sedlák, Jiří. Die Ontogenese der zielenden Bewegungen bei Kindern bis zu drei Jahren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1970, vol. 19, iss. I5, pp. 29–36.

Article
Bronec, Jiří. [D'jačkov, M.V. Kreol'skije jazyki]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1991, vol. 40, iss. A39, pp. 113–120.

Chapter
Bronec, Jiří. Dokumentační lexikální materiál. In: Bronec, Jiří. K lingvodidaktické typologii cizojazyčného lexika. 1982, pp. 142–178.

Article
Pernička, Radko Martin; Podborský, Vladimír. Ein Kinderbegräbnis im Gefäss und ein Grab mit der Křtěnover Schafthalsaxt des Typs von Věteřov aus der Bronzezeit in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, vol. 8, iss. E4, pp. 5–21.

Article
Pernička, Radko Martin. Eine unikate Grabanlage der Glockenbecherkultur bei Prosiměřice, Südwest-Mähren : (Ergebnisse der Versuchsgrabung 1958). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, vol. 10, iss. E6, pp. 9–54.

Article
Bárta, Boleslav; Sedláková, Miluše. Jazyk v procesu myšlení a sdělování. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 104–111.

Article
Podborský, Vladimír. Jihomoravská halštatská sídliště - II. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1972, vol. 21, iss. E17, pp. 5–54.

Article
Kudrna, Jaroslav. K charakteristice znaků sociální a třídní diferenciace obyvatelstva v barbarských zákonících a tradičních listinách stol. 6.-8.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1958, vol. 7, iss. C5, pp. 11–25.

Article
Štelcl, Jindřich. K některým otázkám spolupráce petrografů s archeology. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1970, vol. 19, iss. E15, pp. 145–148.

Chapter
Bronec, Jiří. K některým otázkám terminologie. In: Bronec, Jiří. K lingvodidaktické typologii cizojazyčného lexika. 1982, pp. 11–12.

Article
Kudrna, Jaroslav. K některým otázkám trestní politiky italských komun XIII. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1960, vol. 9, iss. C7, pp. 191–202.

Article
Vašků, Vladimír. K otázce individuálního stylu v listinách Václava II. a Václava III.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1960, vol. 9, iss. C7, pp. 75–94.

Article
Šindelář, Bedřich. K otázce nástupu éry kapitalismu v Německu : (příspěvek k problému periodisace). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1957, vol. 6, iss. C4, pp. 105–119.

Article
Setinský, Jiří. K otázce teorie krize v české buržoasní politické ekonomii před 1. světovou válkou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 5–21.