Dorovský, Ivan

Name variants:

Dorovský, Ivan (preferred)
Dorovskij, Ivan
Dorovskij, Jean A.
Dorovský, Ivan A.
id
Дoрoвcки, Ивaн A.
Дoрoвcкий, Ивaн
Дoрoвcкий, Ивaн A.
Content type
Displaying 1 - 25 of 376.

Chapter
Dorovský, Ivan. Aktuálnost slovanských literatur dnes. In: Dorovský, Ivan. Slovanské literatury a dnešek. 2008, pp. 7–9.

Chapter
Dorovský, Ivan. Analýza dramatického díla Miroslava Krleži. In: Genologické studie. I.. 1991, pp. 321–330.

Article
Dorovský, Ivan. Analýza dramatického díla Miroslava Krleži. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1987, vol. 36, iss. D34, pp. 85–92.

Chapter
Dorovský, Ivan. Analýza glembayovského cyklu Miroslava Krleži. In: Genologické studie. II, K poctě profesora Franka Wollmana. 1993, pp. 245–257.

Chapter
Dorovský, Ivan. Andrićovo dílo v Československu (v České republice). In: Dialogy o slovanských literaturách : tradice a perspektivy. 2012, pp. 85–93.

Chapter
Dorovský, Ivan. Antonín Frinta a počátky pražské makedonistiky (1884–1979). In: Studia macedonica II. 2015, pp. 39–45.

Chapter
Dorovský, Ivan. Argonaut z Moravy. In: Dorovský, Ivan. Slovanské literatury a dnešek. 2008, pp. 125–129.

Article
Dorovský, Ivan. Kdo byl Arnošt Gerad?. Opera Slavica. 2012, vol. 22, iss. 4, pp. 36–40.

Chapter
Dorovský, Ivan. Balkan and Mediterranean. In: Dorovský, Ivan. Balkán a Mediterán : literárně historické a teoretické studie. 1997, pp. 211–214.

Chapter
Dorovský, Ivan. Balkán v díle Jindřicha Uhra. In: Dorovský, Ivan. Slovanské literatury a dnešek. 2008, pp. 130–149.

Chapter
Dorovský, Ivan. Balkanistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 81–83.

Chapter
Dorovský, Ivan. Balkanistika. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, pp. 115–117.

Chapter
Dorovský, Ivan. Balkanistika a makedonistika v díle Bohuslava Havránka. In: Studia macedonica II. 2015, pp. 17–26.

Chapter
Dorovský, Ivan. Balkanistika a slavistika. In: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca. IV, (Příspěvky přednesené na IV. balkanickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994). 1995, pp. 3–11.

Article
Dorovský, Ivan. Balkánská problematika a česká společnost od 70. let 19. století do balkánských válek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 35–51.

Article
Dorovský, Ivan. Balkánská problematika a česká společnost : II. ohlas ilindenského povstání v Makedonii roku 1903 u nás. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1973, vol. 22, iss. C20, pp. 41–59.

Chapter
Dorovský, Ivan. Balkánská avantgarda a některé její zvláštnosti. In: Roman Jakobson. 1996, pp. 265–274.

Chapter
Dorovský, Ivan. Balkánské meziliterární centrismy. In: Dorovský, Ivan. Balkán a Mediterán : literárně historické a teoretické studie. 1997, pp. 43–61.

Article
Dorovský, Ivan. Básník města věčného svátku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 128–129.

Chapter
Dorovský, Ivan. Básnické dílo Srečka Kosovela a jeho recepce u nás a na Slovensku. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, pp. 21–26.

Chapter
Dorovský, Ivan. Básnířka a pedagožka. In: Dorovský, Ivan. Slované a Evropa : [srovnávací studie a stati]. 2000, pp. 122–125.

Article
Dorovský, Ivan. [Beljajeva, Julija Dmitrijevna. Litěratura [i.e. literatura] narodov Jugoslavii v Rossii : vosprijatije, izučenije, ocenka : (poslednjaja četverť [i.e. četvert'] XIX, načalo XX v.)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1983, vol. 32, iss. D30, pp. 119–121.

Chapter
Dorovský, Ivan. Bibliografie Konstantina Jirečka. In: Dorovský, Ivan. Konstantin Jireček : život a dílo. 1983, pp. 205–218.

Article
Dorovský, Ivan. Bilingvismus, diglosie a tzv. mikrojazyky na Balkáně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. 35–43.