Firbas, Jan

Name variants:

Firbas, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 59.

Article
Bartoněk, Antonín. "Casus septimus" a "casus octavus" v pojetí římských gramatiků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 173–182.

Article
Firbas, Jan. "Dogs must be carried on the escalator" : (a case study in FSP potentiality). Brno studies in English. 1999, vol. 25, iss. 1, pp. 7–18.

Article
Firbas, Jan. A case study in linear modification : (on translating Apoc. 21.6b). Brno studies in English. 1996, vol. 22, iss. 1, pp. 23–48.

Article
Firbas, Jan. A functional view of "ordo naturalis". Brno studies in English. 1979, vol. 13, iss. 1, pp. 29–59.

Article
Firbas, Jan. A study on the functional perspective of the English and the Slavonic interrogative sentence. Brno studies in English. 1976, vol. 12, iss. 1, pp. 9–56.

Article
Firbas, Jan. A tribute to Professor Josef Vachek. Brno studies in English. 1997, vol. 23, iss. 1, pp. 9–14.

Article
Firbas, Jan. [Carey, O.V. Mind the stop: a brief guide to punctuation with a note on proof-correction]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 159–160.

Article
Firbas, Jan. Degrees of communicative dynamism and degrees of prosodic prominence (weight). Brno studies in English. 1989, vol. 18, iss. 1, pp. 21–66.

Chapter
Firbas, Jan. Dogs must be carried on the escalator : (a case study in FSP potentiality). In: Chapters from the history of Czech functional linguistics. 2014, pp. 114–127.

Article
Firbas, Jan. Can the functional perspective of a spoken sentence be predicted from that of its written counterpart? : appendix. Brno studies in English. 1993, vol. 20, iss. 1, pp. 1–10.

Article
Firbas, Jan. [Gillie, Christopher. Longman companion to English literature]. Brno studies in English. 1981, vol. 14, iss. 1, pp. 174.

Article
Firbas, Jan. [Gimson, A.C. An introduction to the pronunciation of English]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 214–216.

Article
Firbas, Jan. [Hornby, A.S.; Gatenby, E.V.; Wakefield, H. The Advanced learner's dictionary of current English]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 253–254.

Article
Firbas, Jan. It was yesterday that.... Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 141–146.

Article
Firbas, Jan. Ještě k postavení příslovečného určení v angličtině a češtině z hlediska aktuáního členění větného : (dovětek k článku E. Dvořákové). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 153–156.

Article
Firbas, Jan. Josef Hladký – sexagenarian. Brno studies in English. 1991, vol. 19, iss. 1, pp. 11–16.

Chapter
Firbas, Jan. K pojmu základního rozložení výpovědní dynamičnosti. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. 1980, pp. 143–146.

Article
Firbas, Jan. Ke konfrontačním studiím o aktuálním členění větném. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, vol. 29, iss. A28, pp. 19–28.

Article
Pačesová, Jaroslava. K otázce palatálních okluzív v makedonštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 73–80.

Article
Firbas, Jan. K otázce tzv. východiska výpovědi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 87–96.

Article
Bartoněk, Antonín. K problematice tzv. Ahhijawy ve světle chetitských dokumentů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1963, vol. 12, iss. C10, pp. 5–16.

Article
Firbas, Jan. Linguistic research in the Brno Philosophical faculty and its associationis with the linguistic school of Prague. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1970, vol. 19, iss. A18, pp. 93–111.