Fišer, Zbyněk

Name variants:

Fišer, Zbyněk (preferred)
Content type
Displaying 1 - 24 of 24.

Article
Fišer, Zbyněk. Anonymní samizdatové edice v Brně mimo okruhy disentu: stručný popis vybraných aktivit z 80. let dvacátého století. Musicologica Brunensia. 2011, vol. 46, iss. 1-2, pp. 71–77.

Article
Vašíčková, Michaela; Fišer, Zbyněk. Bibliografie docenta PhDr. Zbyňka Fišera, Ph.D.. Bohemica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 1, pp. 123–134.

Article
Fišer, Zbyněk. Estetika překvapení v prózách Jiřího Kratochvila jako překladatelský problém. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 113–121.

Chapter
Fišer, Zbyněk. Fantastično a postmoderna: role fantastična v díle Jiřího Kratochvila. In: Na rozhraní světů : fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. 2016, pp. 269–274.

Article
Fišer, Zbyněk. Funkcionalistická koncepce překládání a tvůrčí psaní. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 37–46.

Article
Fišer, Zbyněk. [Götz, Alexander. Bilder aus der Tiefe der Zeit: Erinnerung und Selbststilisierung als ästhetische Funktionen im Werk Bohumil Hrabals]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 95–96.

Article
Fišer, Zbyněk. Ludvík Kundera stoletý. Bohemica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 1, pp. 135–136.

Article
Fišer, Zbyněk. Motivy v Halasově skladbě Já se tam vrátím : poznámky k interpretaci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 105–113.

Article
James, Petra; Fišer, Zbyněk. Mrtvomat je čtení pro fajnšmekry : o Bohumilu Hrabalovi s Petrou James. Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 143–145.

Article
Fišer, Zbyněk; Hauck, Raija. Mým uším zní čeština překrásně. Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 139–144.

Article
Dědinová, Tereza; Fišer, Zbyněk; Nováková, Luisa. O bílých havranech a síle příběhu. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 2, pp. 163–169.

Article
Cholastová, Jitka; Fišer, Zbyněk. Objevovat nové dimenze krásna : rozhovor se Zbyňkem Fišerem. Bohemica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 1, pp. 111–119.

Article
Fišer, Zbyněk. Pocta interpretům. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1998, vol. 47, iss. V1, pp. 67–74.

Chapter
Fišer, Zbyněk. Prolog. In: Na rozhraní světů : fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. 2016, pp. 265–267.

Article
Fišer, Zbyněk; Kundera, Ludvík. Rozhovor Zbyňka Fišera s Ludvíkem Kunderou v časopise Fórum : (dokument). Bohemica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 1, pp. 137–141.

Article
Fišer, Zbyněk. Techniken des kreativen Schreibens und der bildenden Kunst : ein Bericht über einen Kurs für tschechische Studenten und Studentinnen der Kunstpädagogik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 19–25.

Article
Kratochvil, Jiří; Fišer, Zbyněk. The spoils of an existential journey : an interview with writer Jiří Kratochvil. Bohemica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 2, pp. 95–98.

Article
Fišer, Zbyněk. The Terezín diaries of Egon Redlich from the perspective of writing theory. Bohemica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 2, pp. 47–55.

Article
Fišer, Zbyněk; Cholastová, Jitka. Tvorba odborného textu a techniky tvůrčího psaní na vysoké škole. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, vol. 53, iss. V7, pp. 65–75.

Article
Fišer, Zbyněk. Tvořivost v literárním překladu : několik poznámek k didaktice překladatelství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, vol. 49, iss. V3, pp. 91–102.

Article
Fišer, Zbyněk. Úkoly současné translatologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 183–188.

Article
Horáček, Radek; Fišer, Zbyněk. Umění je skvělý medikament : s profesorem Radkem Horáčkem o galerijní pedagogice na vysoké škole. Bohemica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. 119–126.

Article
Fišer, Zbyněk. [Zand, Gertrude. Totaler Realismus und peinliche Poesie: tschechische Untergrund-Literatur 1948-1953]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 96–98.

Article
Fišer, Zbyněk. Zdeněk Kožmín jako teoretik oboru tvůrčí psaní. Bohemica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 2, pp. 9–17.