Friedl, Antonín

Name variants:

Friedl, Antonín (preferred)
Content type
Displaying 1 - 15 of 15.

Article
Friedl, Antonín. Antický iluzionismus a jeho proměna ve středověku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 63–87.

Chapter
Friedl, Antonín. Das Verzeichnis der Abbildungen. In: Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. 1963, pp. 119–122.

Chapter
Friedl, Antonín. Die Zusammenfassung. In: Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. 1963, pp. 110–119.

Chapter
Friedl, Antonín. Kdo byl "Frater Vitko Prepositus in Raygrad"?. In: Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata. 1975, pp. 189–197.

Chapter
Friedl, Antonín. [Mistr Theodorik je jednou z reálných osobností ...]. In: Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. 1963, pp. 7–70.

Article
Friedl, Antonín. Nástěnné malby kapitulní síně slovanského kláštera na Sázavě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, vol. 17, iss. F12, pp. 21–37.

Chapter
Friedl, Antonín. [Obrazové části]. In: Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. 1963, pp. .

Chapter
Friedl, Antonín. Obsah. In: Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. 1963, pp. 123–125.

Book
Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. 1963

Chapter
Friedl, Antonín. Poznámky. In: Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. 1963, pp. 71–96.

Chapter
Friedl, Antonín. Předmluva. In: Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. 1963, pp. 5–6.

Chapter
Friedl, Antonín. Seznam vyobrazení. In: Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. 1963, pp. 97–99.

Article
Friedl, Antonín. Tradicionalismy, historismy a byzantinismy románské malby evropské. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. 175–203.

Chapter
Friedl, Antonín. Резюме. In: Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. 1963, pp. 101–108.

Chapter
Friedl, Antonín. Список иллюстраций. In: Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. 1963, pp. 108–110.