Gawarecka, Anna

Name variants:

Gawarecka, Anna (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Chapter
Gawarecka, Anna. Człowiek oczyma dekadenta : wątki antropologiczne w poezji Jiřego Karáska ze Lvovic. In: Komparatistika, genologie, translatologie : Krystyna Kardyni-Pelikánová [jubilejní sborník]. 2000, pp. 83–103.

Article
Gawarecka, Anna. Dekadencki topos śmierci w tomie poezji Zazděná okna Jiřego Karáska ze Lvovic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2002, vol. 51, iss. X5, pp. 63–74.

Article
Gawarecka, Anna. [Madecki, Roman. Myślę, więc mówię: tekst, dyskurs, szyftery, gatunki mowy]. Opera Slavica. 2008, vol. 18, iss. 4, pp. 68–69.

Article
Gawarecka, Anna. Mordýřská katovna, aneb, Peleš lotrovská, czyli, Josef Váchal czyta powieść brukową. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2008, vol. 57, iss. V11, pp. 25–45.

Article

Article
Gawarecka, Anna. Zawsze przez tłum znienawidzony - artysta i sztuka w oczach czeskich dekadentów. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 15–28.