Hajdučeková, Ivica

Name variants:

Hajdučeková, Ivica (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Hajdučeková, Ivica. K potenciálu modernity v literárnovednom výskume. Slavica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 2, pp. 198–201.

Article
Hajdučeková, Ivica. Krst knižnej novinky, alebo, Pod lipovou vetvičkou. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 169–170.

Article
Hajdučeková, Ivica. Literárnokritické pohľady na poéziu Maše Haľamovej v 20.–21. storočí (exegéza v archívnom výskume). Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 63–78.

Article
Hajdučeková, Ivica. Metóda výskumu kompozície prozaického textu v interpretačných konfrontáciách. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 111–115.

Article
Hajdučeková, Ivica. Návrat k podujatiu Slovakistika v súvislostiach : tradícia a perspektívy. Slavica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 2, pp. 189–191.