Hausenblas, Karel

Name variants:

Hausenblas, Karel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Chapter
Hausenblas, Karel. Diskusní příspěvek k referátu Fr. Trávníčka. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 31.

Chapter
Hausenblas, Karel. O studiu syntaxe běžně mluvených projevů. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 313–323.

Chapter
Hausenblas, Karel. Sémantické kontexty v básnickém díle. In: Teorie verše. II, Sborník druhé brněnské versologické konference, 18.-20. října 1966. 1968, pp. 27–38.