Heřman, Sáva

Name variants:

Heřman, Sáva (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Chapter
Heřman, Sáva. K syntaktickému vývoji v bulharštině. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 127.

Chapter
Heřman, Sáva. Sémantika modálních, temporálních a vidových tvarů slovesa v balkánských jazycích. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969). 1970, pp. 248–253.