Hladký, Ladislav

Name variants:

Hladký, Ladislav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Chapter
Hladký, Ladislav. Dějiny Bosny a Hercegoviny : předmět sporu mezi srbskou, chorvatskou a muslimskou historiografií. In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca. V. 2002, pp. 20–26.

Chapter
Hladký, Ladislav. Masarykova cesta do Bosny a Hercegoviny v roce 1892. In: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca. IV, (Příspěvky přednesené na IV. balkanickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994). 1995, pp. 191–197.

Article
Redakce časopisu Porta Balkanica; Hladký, Ladislav. Rozhovor: Ladislav Hladký. Porta Balkanica. 2015, vol. 7, iss. 1, pp. 81–86.

Article
Hladký, Ladislav. Slovinci a cyrilometodějská tradice. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 115–124.

Article
Hladký, Ladislav; Štěpánek, Václav. VI. mezinárodní balkanistické sympozium v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. 333–335.