Hložek, Josef

Name variants:

Hložek, Josef (preferred)
Content type
Displaying 1 - 7 of 7.

Article
Hložek, Josef; Křivánek, Roman; Menšík, Petr. Kozí hrádek (okr. Tábor) : předhradí, nebo hospodářské zázemí?. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 223–242.

Article
Hložek, Josef; Baierl, Petr; Kasl, Filip; Menšík, Petr; Procházka, Milan. Liškův hrad, okr. Plzeň-jih : nové geodetické zaměření lokality a její hodnocení v kontextu soudobé hradní produkce. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 399–414.

Article
Hložek, Josef; Savková, Jarmila; Volák, Josef. Několik poznámek k materiálové struktuře a mechanickým vlastnostem segmentů lamelových zbrojí. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 1, pp. 65–85.

Article
Gersdorfová, Zlata; Hložek, Josef; Menšík, Petr; Procházka, Milan. Dva opevněné objekty u Bernartic (okres Písek) : k otázce jejich vztahu, funkční interpretace a souvislostí. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 493–505.

Article
Hložek, Josef; Menšík, Petr; Dobisíková, Miluše. Pohřby a další nálezy lidských lidských kostí v objektech z mladší doby bronzové na katastru obce Kněžívka, okr. Praha-západ. Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 2, pp. 77–93.

Article
Hložek, Josef; Menšík, Petr; Štaffen, Zdeněk; Gersdorfová, Zlata; Procházka, Milan. Zaniklý lom v předpolí hradu Příběničky : k otázkám možnosti datace těžebních prací a hodnocení jejich vztahu k hradnímu areálu. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 539–547.

Article
Hložek, Josef; Profantová, Naďa; Menšík, Petr. Železná jehlice z hradiště Kněží hora u Katovic (okres Strakonice) a obtížně datovatelné nálezy jehlic z výšinných sídlišť v širších souvislostech. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 1113–1125.