John, Jan

Name variants:

John, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
John, Jan. Archeologické doklady importu benátského theriaku do jižních Čech. Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 2, pp. 685–692.

Article
Thomová, Zuzana; Šálková, Tereza; Průchová, Erika; John, Jan; Cherkinsky, Alexander. Bioarcheologické průzkumy ostatků svatých z katakomb a jejich translace v období baroka do významných míst v jižních čechách. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 795–811.

Article
Konrádová, Monika; Vondrovský, Václav; Pták, Martin; John, Jan; Kocina, Jan. Nově identifikovaná novověká polní opevnění na Lhenicku (okres Prachatice). Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 261–277.

Article
John, Jan; Chvojka, Ondřej. Příklady artefaktů současného pohanství v jižních Čechách. Studia archaeologica Brunensia. 2013, vol. 18, iss. 2, pp. 33–41.