Jordán, František

Name variants:

Jordán, František (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 32.

Article
Jordán, František. Brněnský program rakouské sociální demokracie z roku 1882 a jeho význam v českém dělnickém hnutí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 55–71.

Article
Jordán, František. Češi a Charváti v tureckých válkách 16. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1961, vol. 10, iss. C8, pp. 161–173.

Chapter
Jordán, František. Češi a Slovinci v 19. a na začátku 20. století : (jejich vztahy veřejné a politické). In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, pp. 263–292.

Article
Jordán, František. Druhá česká universita a národnostní otázka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1969, vol. 18, iss. C16, pp. 103–120.

Article
Jordán, František. [Dubský, Ivan. Pronikání marxismu do českých zemí]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, vol. 14, iss. C12, pp. 192–195.

Article
Jordán, František. [Hybeš, Josef. Výbor z projevů a článků]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1957, vol. 6, iss. C4, pp. 169–171.

Article
Jordán, František. Jubileum historičky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 179–181.

Chapter
Jordán, František; Mainuš, František. K dějinám university v Brně. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, pp. 25–36.

Article
Jordán, František. [Král, Václav. Otázky hospodářského a sociálního vývoje v českých zemích v letech 1938-1945. Sv. I; II.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1959, vol. 8, iss. C6, pp. 118–119.

Chapter
Jordán, František. Literatura. In: Jordán, František. Problémy rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály : (1879-1889). 1965, pp. 156–160.

Chapter
Jordán, František. Literatura a prameny ; Téma práce ; Metoda a periodizace. In: Jordán, František. Problémy rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály : (1879-1889). 1965, pp. 5–21.

Article
Jordán, František. Materiály k dějinám dělnického hnutí v Brně v 60. letech minulého století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1978-1979, vol. 27-28, iss. C25-26, pp. 159–218.

Article
Jordán, František. Novodobé slovinské a charvátské dějiny v novém zpracování. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1969, vol. 18, iss. C16, pp. 168–170.

Article
Jordán, František. Nové práce k 50. výročí vzniku ČSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1970, vol. 19, iss. C17, pp. 182–189.

Chapter
Jordán, František. Od vnitřních sporů k otevřenému rozkolu. In: Jordán, František. Problémy rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály : (1879-1889). 1965, pp. 39–62.

Article
Jordán, František. O příčinách rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1957, vol. 6, iss. C4, pp. 120–140.

Chapter
Jordán, František. Poznámky. In: Jordán, František. Problémy rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály : (1879-1889). 1965, pp. 134–152.

Chapter
Jordán, František. Prameny. In: Jordán, František. Problémy rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály : (1879-1889). 1965, pp. 153–155.

Chapter
Jordán, František. Příčiny a vznik vnitřních sporů mezi umírněnými a radikály. In: Jordán, František. Problémy rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály : (1879-1889). 1965, pp. 22–38.

Chapter
Jordán, František. Probleme der Spaltung der Arbeiterbewegung in den böhmischen Ländern in den Jahren 1879-1889 : Zusammenfassung. In: Jordán, František. Problémy rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály : (1879-1889). 1965, pp. 161–167.

Article
Jordán, František. Probleme der Spaltung der Arbeiterbewegung in den böhmischen Ländern in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1966, vol. 15, iss. C13, pp. 97–124.

Article
Jordán, František. První pokusy o obnovu zrušené univerzity v Olomouci na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1980, vol. 29, iss. C27, pp. 143–151.

Chapter
Jordán, František. Rejstřík. In: Jordán, František. Problémy rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály : (1879-1889). 1965, pp. 169–171.

Chapter
Jordán, František. Seznam zkratek. In: Jordán, František. Problémy rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály : (1879-1889). 1965, pp. 168.