Kirsch, Otakar

Name variants:

Kirsch, Otakar (preferred)
Content type
Displaying 1 - 22 of 22.

Article
Kirsch, Otakar. Bratislava 21.–23. října 2014. Museologica Brunensia. 2015, vol. 4, iss. 1, pp. 29–31.

Article
Kirsch, Otakar. Dějiny lidského myšlení vs. dějiny institucí? : několik poznámek k problematice historické muzeologie. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 2 (Jaro 2013), pp. 8–14.

Article
Kirsch, Otakar. Editorial; redakční rada. Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 4 (Jaro 2014), pp. 3.

Chapter
Kirsch, Otakar. Jan Jelínek (1926–2004) : organizátor české a světové muzeologie. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 99–100.

Article
Kirsch, Otakar. Julius Leisching a jeho podíl na organizaci muzejnictví v Předlitavsku. Studia historica Brunensia. 2010, vol. 57, iss. 1, pp. 15–29.

Article
Kirsch, Otakar. Lectures by foreign experts at the Faculty of Arts, Masaryk University. Museologica Brunensia. 2016, vol. 5, iss. 1, pp. 82.

Article
Kirsch, Otakar. Lectures by foreing museologist at the Faculty of Arts, Masaryk University in 2016. Museologica Brunensia. 2017, vol. 6, iss. 1, pp. 75.

Article
Jagošová, Lucie; Kirsch, Otakar. Models of professional employment of the graduates of Brno museology in cultural institutions. Museologica Brunensia. 2017, vol. 6, iss. 1, pp. 21–33.

Chapter
Kolektiv autorů. Muzea a galerie. In: Dvořák, Tomáš. , Fasora, Lukáš. , Chocholáč, Bronislav. , Malý, Tomáš. , Nečasová, Denisa. , Stoklásková, Zdeňka. , Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 1. díl. 2014, pp. 135–143.

Article
Kirsch, Otakar; Jagošová, Lucie. Úvodní slovo. Museologica Brunensia. 2016, vol. 5, iss. 2, pp. 4.

Article
Kirsch, Otakar; Tišliar, Pavol. Úvodní slovo. Museologica Brunensia. 2020, vol. 9, iss. 1, pp. 2–3.

Article
Macháček, Jiří; Kirsch, Otakar. Úvodní slovo. Museologica Brunensia. 2016, vol. 5, iss. 1, pp. 4.

Article
Jagošová, Lucie; Kirsch, Otakar. Úvodní slovo. Museologica Brunensia. 2017, vol. 6, iss. 2, pp. 4.

Article
Kirsch, Otakar; Jagošová, Lucie. Úvodní slovo. Museologica Brunensia. 2017, vol. 6, iss. 1, pp. 4.

Article
Kirsch, Otakar; Jagošová, Lucie. Úvodní slovo. Museologica Brunensia. 2022, vol. 11, iss. 2, pp. 2–3.

Article
Kirsch, Otakar. Vysokoškolská výuka muzeologie v Brně v době normalizace a nástupu demokratického režimu. Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 5 (Podzim 2014), pp. 12–20.

Chapter
Kirsch, Otakar. Zásadní mezníky ve vývoji brněnské muzeologie : Oddělení muzeologie ústavu archeologie a muzeologie. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 46–48.

Chapter
Kirsch, Otakar. Zbyněk Zbyslav Stránský (1926–2016) : autor muzeologické koncepce. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 100–101.

Chapter
Kirsch, Otakar. Zdeněk Vašíček (1933–2011) : muzeologie jako cesta k mezinárodní vědecké kariéře. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 101–102.