Knotová, Dana

Name variants:

Knotová, Dana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 21 of 21.

Article
Zounek, Jiří; Šimáně, Michal; Knotová, Dana. Cesta k učitelství v socialistickém Československu pohledem pamětníků. Studia paedagogica. 2016, vol. 21, iss. 3, pp. 131–159.

Article
Knotová, Dana. Editorial. Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 2, pp. 5–9.

Article
Brücknerová, Karla; Rozvadská, Katarína; Knotová, Dana; Juhaňák, Libor; Rabušicová, Milada; Novotný, Petr. Educational trajectories of non-traditional students : stories behind numbers. Studia paedagogica. 2020, vol. 25, iss. 4, pp. 93–114.

Article
Novotný, Petr; Knotová, Dana. Inovované kurikulum osobnostního rozvoje - produkt práce Akademického centra osobnostního rozvoje. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, vol. 55, iss. U12, pp. 185–188.

Article
Knotová, Dana. Mimoškolní péče o děti v Evropě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, vol. 55, iss. U12, pp. 67–77.

Article
Knotová, Dana. Neformální zájmové vzdělávání dospělých ve volném čase. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 67–77.

Chapter
Knotová, Dana. Obsah. In: Knotová, Dana. , Lazarová, Bohumíra. , Lojdová, Kateřina. , Pevná, Kateřina. Úvod do sociální pedagogiky : studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika. 2014, pp. 3–4.

Article
Trnková, Kateřina; Chaloupková, Lucie; Knotová, Dana. Pedagogičtí pracovníci na málotřídkách – izolovaní a nekvalifikovaní?. Studia paedagogica. 2009, vol. 14, iss. 2, pp. 51–68.

Article
Knotová, Dana. Rozvojové projekty v rámci struktury Fondu rozvoje vysokých škol. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 210–211.

Chapter
Knotová, Dana. Socializace. In: Knotová, Dana. , Lazarová, Bohumíra. , Lojdová, Kateřina. , Pevná, Kateřina. Úvod do sociální pedagogiky : studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika. 2014, pp. 23–30.

Chapter
Knotová, Dana. Sociální pedagogika. In: Knotová, Dana. , Lazarová, Bohumíra. , Lojdová, Kateřina. , Pevná, Kateřina. Úvod do sociální pedagogiky : studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika. 2014, pp. 7–22.

Article
Knotová, Dana. Tři v jednom. Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 2, pp. 165–170.

Article
Knotová, Dana. Učebnice sociální pedagogiky?. Studia paedagogica. 2012, vol. 17, iss. 2, pp. 145–149.

Book
Knotová, Dana; Lazarová, Bohumíra; Lojdová, Kateřina; Pevná, Kateřina. Úvod do sociální pedagogiky : studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika. 2014

Chapter
Knotová, Dana. Úvod. In: Knotová, Dana. , Lazarová, Bohumíra. , Lojdová, Kateřina. , Pevná, Kateřina. Úvod do sociální pedagogiky : studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika. 2014, pp. 5.

Chapter
Knotová, Dana. Výchova a prostředí. In: Knotová, Dana. , Lazarová, Bohumíra. , Lojdová, Kateřina. , Pevná, Kateřina. Úvod do sociální pedagogiky : studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika. 2014, pp. 31–45.

Article
Zounek, Jiří; Knotová, Dana; Šimáně, Michal. Výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství: k metodologickým otázkám historicko-pedagogického výzkumu. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 3, pp. 89–112.

Article
Knotová, Dana. Vzdělávání poradců v České republice : (zpráva o výzkumu). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, vol. 52, iss. U9, pp. 127–139.

Article
Knotová, Dana. Životní jubileum docentky Zdenky Veselé. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, vol. 55, iss. U12, pp. 207–208.

Article
Knotová, Dana. Zkušenost – reflexe – učení. Studia paedagogica. 2013, vol. 18, iss. 1, pp. 135–137.

Article
Knotová, Dana. Zpráva o konferenci Výchova v kontextu sociálních proměn. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, vol. 52, iss. U9, pp. 204–205.