Kola, Adam F.

Name variants:

Kola, Adam F. (preferred)
Kola, Adam
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Chapter
Kola, Adam F.. O roce 1968 bychom měli vědět víc : (co Poláci vědí o Československu roku 1968). In: Česko-slovenské reflexe: 1968 : (jazyk - literatura - kultura). 2009, pp. 87–95.

Article
Kola, Adam F.. Odkrywanie korzeni literaturoznawstwa. Slavica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 163–168.

Article
Kola, Adam F.. Paradygmat kulturowy w badaniach porównawczych : poza cultural studies. Slavica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 3–23.

Chapter
Kola, Adam F.. Recepcja koncepcji międzyliterackości Ďurišina w Polsce. In: Slovensko mimo Slovensko = Slovensko mimo Slovenska. 2008, pp. 83–95.

Chapter
Kola, Adam F.. Transformace, postkomunismus, postkolonialismus, postmodernismus : paradigmata středoevropské literatury po roce 1989. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, pp. 201–209.

Chapter
Kola, Adam F.. Třináct let po rozpadu československé federace očima Poláka : (v středoevropském kontextu). In: Třináct let po = Trinásť rokov po. 2006, pp. 125–130.