Kopecký, Milan

Name variants:

Kopecký, Milan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 12 of 12.

Article
Kopecký, Milan. A contribution to the problem of the humanistic dialogue in Bohemia with respect to the technique of translation. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, vol. 10, iss. E6, pp. 207–216.

Article
Kopecký, Milan. Carionova Chronica v českých překladech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 213–221.

Article
Kopecký, Milan. Die Moraltendenz in der tschechischen Literatur der Renaissance. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 321–328.

Book
Kopecký, Milan. Komenský jako umělec slova. c1992

Article
Kopecký, Milan. Latinské písemnictví v nových Dějinách české literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, vol. 10, iss. E6, pp. 301–302.

Book
Kadlinský, Felix. Zdoroslavíček Felixe Kadlinského. 1971