Kopecký, Milan

Name variants:

Kopecký, Milan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 178.

Article
Kopecký, Milan. A contribution to the problem of the humanistic dialogue in Bohemia with respect to the technique of translation. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, vol. 10, iss. E6, pp. 207–216.

Chapter
Kopecký, Milan. Abecední seznam incipitů písní. In: Kadlinský, Felix. Zdoroslavíček Felixe Kadlinského. 1971, pp. 179.

Article
Kopecký, Milan. Antológia staršej slovenskej literatúry. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, vol. 15, iss. D13, pp. 190.

Article
Kopecký, Milan. Antonín Kratochvil sedmdesátiletý. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 153–155.

Article
Kopecký, Milan. Antonín Škarka zemřel. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, vol. 21, iss. D19, pp. 180–181.

Chapter
Kopecký, Milan. Barokní idylik. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, pp. 29–36.

Chapter
Kopecký, Milan. Boccacciovské rozprávky. In: Kopecký, Milan. Literární dílo Mikuláše Konáče z Hodiškova : příspěvky k poznání české literatury v období renesance. 1962, pp. 71–83.

Article
Kopecký, Milan. Boccacciovské rozprávky M. Konáče z Hodiškova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, vol. 9, iss. D7, pp. 70–81.

Chapter
Kopecký, Milan; Palas, Karel. Bohemistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 41–50.

Article
Kopecký, Milan. Bridelovo umění slova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 41–48.

Article
Kopecký, Milan. Bridelovy Jesličky : památce Antonína Škarky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, vol. 42, iss. D40, pp. 15–24.

Article
Kopecký, Milan. Brněnská pobočka Literárněvědné společnosti při ČSAV v letech 1968 a 1969. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, vol. 18, iss. D16, pp. 250.

Article
Kopecký, Milan. Carionova Chronica v českých překladech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 213–221.

Chapter
Kopecký, Milan. Časové a obsahové vymezení české literatury období renesance. In: Kopecký, Milan. Pokrokové tendence v české literatuře od konce husitství do Bílé hory. 1979, pp. 11–25.

Article
Kopecký, Milan. Černé knihy práva loveckého na hradě Buchlově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1978-1979, vol. 27-28, iss. D25-26, pp. 143–144.

Chapter
Kopecký, Milan. Česká kronika ; Sen o štěstí. In: Kopecký, Milan. Literární dílo Mikuláše Konáče z Hodiškova : příspěvky k poznání české literatury v období renesance. 1962, pp. 84–107.

Article
Kopecký, Milan. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV v letech 1965 a 1966. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 187–188.

Article
Kopecký, Milan. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV v roce 1967. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 223–224.

Article
Kopecký, Milan. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti v letech 1963 a 1964. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, vol. 15, iss. D13, pp. 193–194.

Article
Kopecký, Milan. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti v r. 1960. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, vol. 10, iss. D8, pp. 200–201.

Article
Kopecký, Milan. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti v r. 1961. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, vol. 11, iss. D9, pp. 292–293.

Article
Kopecký, Milan. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti v roce 1962. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 177.

Article
Kopecký, Milan. Comenius as a biblist. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 15–22.

Chapter
Kopecký, Milan. Čtyři pohledy na Labyrint světa. In: Kopecký, Milan. Komenský jako umělec slova. c1992, pp. 19–48.