Kouřil, Pavel

Name variants:
Kouřil, Pavel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 32.

Article
Kouřil, Pavel; Wihoda, Martin. Česká kastelologie na rozcestí?. Archaeologia historica. 2002.

Article
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Městské hrady v českém Slezsku. Archaeologia historica. 1997.

Article

Article
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Středověké opevnění v Adolfovicích na Jesenicku. Archaeologia historica. 2005.

Article
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Středověké opevnění v Ondřejovicích, okres Jeseník. Archaeologia historica. 2006.