Kuča, Martin

Name variants:

Kuča, Martin (preferred)
Content type
Displaying 1 - 12 of 12.

Article
Trampota, František; Kuča, Martin. Brno-Žebětín – "Na Drdi" : Neolitická lokalita v kontextu Brněnska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2009-2010, vol. 58-59, iss. M14-15, pp. 87–112.

Article
Milo, Peter; Zeman, Jan; Kuča, Martin. Geofyzikální průzkum lengyelského rondelu v Milovicích, okr. Břeclav. Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 55–67.

Article
Prokeš, Lubomír; Procházková, Markéta; Kuča, Martin; Parma, David; Fojtík, Pavel; Humpola, David. Identifikace tmavých smolných hmot z neolitických nálezů na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2009-2010, vol. 58-59, iss. M14-15, pp. 113–130.

Article
Kuča, Martin; Nývltová Fišáková, Miriam; Škrdla, Petr; Vokáč, Milan. Lokalita staršího stupně kultury s moravskou malovanou keramikou v Březníku na Českomoravské vrchovině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, vol. 61, iss. M17, pp. 95–120.

Article
Kuča, Martin. Nález pokličky se zdobenou zoomorfní rukojetí ze Žebětína, okr. Brno-město. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2003-2004, vol. 52-53, iss. M8-9, pp. 256–257.

Article
Kuča, Martin. Neolitické osídlení jižní části Boskovické brázdy. Současný stav poznání podle průzkumu v letech 1999–2006. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2007-2008, vol. 56-57, iss. M12-13, pp. 23–48.

Article
Kuča, Martin; Žákovský, Petr; Smíšek, Kamil. Nové neolitické sídliště šáreckého stupně u Veverské Bítýšky, okr. Brno-venkov. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, vol. 51, iss. M7, pp. 155–160.

Article
Kuča, Martin. Nové neolitické sídliště u Hvozdce, okr. Brno-venkov. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2003-2004, vol. 52-53, iss. M8-9, pp. 253–256.

Article
Matoušek, Jakub; Kuča, Martin; Prokeš, Lubomír; Štohandlová, Jitka. Příspěvek k metodice povrchového sběru: povrchová prospekce mikroregionu povodí říčky Únanovky : předběžná analýza výsledků. Studia archaeologica Brunensia. 2013, vol. 18, iss. 1, pp. 51–69.

Article
Milo, Peter; Kuča, Martin; Zeman, Jan. Průzkum mladoneolitického rondelu v Nových Bránicích, okr. Brno-venkov. Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 2, pp. 65–76.

Chapter
Kuča, Martin. Sídliště fáze IC kultury s moravskou malovanou keramikou v Mokré u Brna, okr. Brno-venkov. In: Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1. 2008, pp. 36–41.

Article
Rebrošová, Petra; Kuča, Martin; Uhlířová, Hana. Velatice : ohrazené sídliště kultury s lineární keramikou ve východní části Brněnska. Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 2, pp. 3–64.