Kudrnáčová, Naděžda

Name variants:

Kudrnáčová, Naděžda (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 39.

Article
Kudrnáčová, Naděžda. A note on the semantics of body part movements. Brno studies in English. 1997, vol. 23, iss. 1, pp. 87–94.

Article
Kudrnáčová, Naděžda. A note on the to-adjunct and the for-adjunct in their evaluative use. Brno studies in English. 1987, vol. 17, iss. 1, pp. 131–140.

Chapter
Kudrnáčová, Naděžda. Agentivity type in animals. In: Kudrnáčová, Naděžda. Caused motion: secondary agent constructions. 2013, pp. 80–91.

Article
Kudrnáčová, Naděžda. Agent-oriented dynamicity in body part motion verbs put, bring and hold. Brno studies in English. 2001, vol. 27, iss. 1, pp. 23–28.

Chapter
Kudrnáčová, Naděžda. An overview of approaches to SA constructions. In: Kudrnáčová, Naděžda. Caused motion: secondary agent constructions. 2013, pp. 12–30.

Article
Kudrnáčová, Naděžda. Caused motion events as complex structures. Brno studies in English. 2007, vol. 33, iss. 1, pp. 59–71.

Book
Kudrnáčová, Naděžda. Caused motion: secondary agent constructions. 2013

Chapter
Kudrnáčová, Naděžda. Contents. In: Kudrnáčová, Naděžda. Caused motion: secondary agent constructions. 2013, pp. 5–6.

Chapter
Kudrnáčová, Naděžda. Directional phrases in SA constructions. In: Kudrnáčová, Naděžda. Caused motion: secondary agent constructions. 2013, pp. 31–36.

Article
Kudrnáčová, Naděžda. [Faber, Pamela B.; Mairal Usón, Ricardo. Constructing a lexicon of English verbs]. Brno studies in English. 2002, vol. 28, iss. 1, pp. 172–173.

Chapter
Kudrnáčová, Naděžda. Further factors licensing SA constructions. In: Kudrnáčová, Naděžda. Caused motion: secondary agent constructions. 2013, pp. 74–75.

Article
Kudrnáčová, Naděžda. [Hladký, Josef. Zrádná slova v angličtině (False friends in English)]. Brno studies in English. 1991, vol. 19, iss. 1, pp. 186–187.

Article
Kudrnáčová, Naděžda. Impulsivity and suppressed quantization in body part motion verbs. Brno studies in English. 2000, vol. 26, iss. 1, pp. 13–25.

Article
Kudrnáčová, Naděžda. Intentionality of action in body part movements. Brno studies in English. 1998, vol. 24, iss. 1, pp. 79–86.

Chapter
Kudrnáčová, Naděžda. Internally vs. externally operating energy. In: Kudrnáčová, Naděžda. Caused motion: secondary agent constructions. 2013, pp. 68–73.

Chapter
Kudrnáčová, Naděžda. Introduction. In: Kudrnáčová, Naděžda. Caused motion: secondary agent constructions. 2013, pp. 7.

Article
Rusínová, Zdenka. K distribuci alomorfů -i/-ové v nom. pl. maskulin životných. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. 71–78.

Chapter
Kudrnáčová, Naděžda. Marginal cases. In: Kudrnáčová, Naděžda. Caused motion: secondary agent constructions. 2013, pp. 105–119.

Article
Kudrnáčová, Naděžda. On correlations between range in verb descriptivity and syntactic applicability. Brno studies in English. 2016, vol. 42, iss. 1, pp. 23–47.

Article
Kudrnáčová, Naděžda. On impulsive verbs in body part movements. Brno studies in English. 1999, vol. 25, iss. 1, pp. 19–25.

Article
Kudrnáčová, Naděžda. On rubbing and wringing one's hands. Brno studies in English. 2004, vol. 30, iss. 1, pp. 55–64.

Article
Kudrnáčová, Naděžda. On the semantics of constructions expressing body part movements. Brno studies in English. 1989, vol. 18, iss. 1, pp. 75–91.

Article
Kudrnáčová, Naděžda. Oscillatory corporeal verbs from a semantico-syntactic perspective. Brno studies in English. 2005, vol. 31, iss. 1, pp. 35–48.

Article
Bartáková, Jarmila. Podiel konverzie a spätnej derivácie na tvorbě názvov osob v češtině a slovenčině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1983, vol. 32, iss. A31, pp. 67–76.

Chapter
Kudrnáčová, Naděžda. Profesor Jan Firbas, humanista. In: Jan Firbas ve vzpomínkách. 2003, pp. 55–56.