Lazorčáková, Tatjana

Name variants:

Lazorčáková, Tatjana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 19 of 19.

Article
Lazorčáková, Tatjana. "Genealogické" souvislosti divadelních koncepcí : Divadlo Petra Bezruče v Ostravě a Činoherní klub v Praze. Theatralia. 2013, vol. 16, iss. 1, pp. 64–80.

Article
Lazorčáková, Tatjana. Divadlo jako odkrývání zapomenuté paměti – zpráva z konference v Katovicích. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 191–193.

Article
Lazorčáková, Tatjana. Divadlo jako politický fenomén druhé poloviny 20. století a jeho prostor (Lublaň 2009). Theatralia. 2010, vol. 13, iss. 1, pp. 122–123.

Article
Lazorčáková, Tatjana. Dopis náměstkovi ministra kultury (7.7.2011). Theatralia. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 317.

Article
Lazorčáková, Tatjana. Dramat a doświadczenie. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 178–180.

Article
Lazorčáková, Tatjana; Vodička, Libor. Editorial. Theatralia. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 5.

Article
Lazorčáková, Tatjana; Štefanides, Jiří. Editorial. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 5–6.

Article
Lazorčáková, Tatjana. The function of irregular space in Moravian and Silesian theatre, 1960-1989: experiment, protest, alternative. Theatralia. 2011, vol. 14, iss. 1, pp. 204–227.

Article
Lazorčáková, Tatjana. Ještě k problematice divadelního výzkumu : souhrn fakt a událostí a co dál?. Theatralia. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 224–227.

Article
Lazorčáková, Tatjana. Bez nitek, aneb, O neudržitelnosti pojmů a podstatě divadla. Theatralia. 2010, vol. 13, iss. 1, pp. 99–100.

Article
Lazorčáková, Tatjana. O Evženu Sokolovském, brněnských inscenacích a polaritě divadla 60. let 20. století. Theatralia. 2009, vol. 12, iss. 1-2, pp. 120–126.

Article
Lazorčáková, Tatjana. Pracovní teze k problematice teatrologického výzkumu v IDU. Theatralia. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 313–314.

Article
Lazorčáková, Tatjana. Režisér Jan Mikulášek (anketa). Theatralia. 2010, vol. 13, iss. 1, pp. 84–85.

Article
Lazorčáková, Tatjana. Režisér syntetické kompozice : (k divadelním režiím Josefa Henkeho). Theatralia. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 143–159.

Article
Lazorčáková, Tatjana. Jan Roubal and his complex and complementary 'thought' on theatre. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 2, pp. 139–141.

Article

Article
Lazorčáková, Tatjana. Totální divadlo Zdeňka Pospíšila aneb o mnohovrstevnatosti a nesamozřejmosti jednoho tvůrčího života. Theatralia. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 181–184.

Article
Lazorčáková, Tatjana. Zkušenost jako dramatická kategorie : poznámky z konference v polských Katovicích. Theatralia. 2013, vol. 16, iss. 1, pp. 144–146.