Loukotka, Jiří

Name variants:

Loukotka, Jiří (preferred)
Лoyкoткa, Иpжи
Content type
Displaying 1 - 9 of 9.

Article
Loukotka, Jiří. A philosopher's view of some fundamantal [i.e. fundamental] questions and tasks of historiography : marginal comments on Milan Machovec's book Josef Dobrovský, published by Svobodné slovo, Prague, 1964, pp. 252). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1966, vol. 15, iss. G10, pp. 133–137.

Article
Loukotka, Jiří. Církevně náboženské a socialistické společenské tradice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, vol. 10, iss. G5, pp. 49–59.

Article
Loukotka, Jiří. [Huláková, Marie. O kultuře a kulturní revoluci]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1965, vol. 14, iss. G9, pp. 119–123.

Article
Loukotka, Jiří. K ocнoвнoй пpoблeмaтикe жизнeннoгo cтиля. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1968, vol. 17, iss. G12, pp. 49–59.

Article
Loukotka, Jiří. Několik poznámek ke knize Otakara Nahodila a Antonína Robka, České lidové pověry. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, vol. 9, iss. G4, pp. 136–138.

Article
Loukotka, Jiří. O мapкcиcтcкoм пoдxoдe к пpoблeмaтикe т. нaз. мaccoвoй кyльтypы. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, vol. 16, iss. G11, pp. 49–56.

Article
Loukotka, Jiří. On trends in the further development of the theory of scientific atheism, and the intensification of the education of the working people in scientific atheism. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1966, vol. 15, iss. G10, pp. 33–46.

Article
Loukotka, Jiří. The religious and artistic reflection of reality : (a contribution to the question of the relations between religion and art). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, vol. 12, iss. G7, pp. 27–48.

Article
Loukotka, Jiří. Vědecká konference o dějinách KSČ v Jihomoravském kraji. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, vol. 11, iss. G6, pp. 214–215.